EnglishFrançaiseEspañolDeutsch

Kwartsgrind

KwartsgrindKwartsgrind heeft een hoog kwartsgehalte en wordt meerdere malen gewassen. Het bevat geen slibdelen, humusachtige stoffen of andere verontreinigingen. Na het drogen wordt het nauwkeurig uitgezeefd. - Zuivering van drinkwater en industrieel afvalwater, rioolwater en voor bronbemaling. - Introoimiddel voor parkeerdekken e.d.

PDF bestand(en)
Datasheet Kwartsgrind (NL).

Neem contact met mij op over dit productYes, I have read and agree with Sibelco's privacy terms & conditions.