Retourname Eurogrit straalmiddel

Update Eurogrit straalgrit:

Eurogrit gaat starten met het ophalen van ongebruikt Eurogrit aluminium silicaat (smeltslak) straalgrit in Nederland. Zie hier de informatie brief die op 15 november 2017 naar onze afnemers is verstuurd.

Indien u het op prijs stelt dat Eurogrit het ongebruikte straalgrit bij u laat ophalen, verzoeken wij u vriendelijk om ervoor te zorgen dat het bijgevoegde retourformulier (volledig ingevuld) uiterlijk op 30 november 2017 in ons bezit is.

Stuur het bij voorkeur per e-mail naar: ophalen@eurogrit.com. Mogelijk hebt u al eerder aan ons gemeld dat u ongebruikt grit wilt laten ophalen en hoeveel u hebt staan. Ook in dat geval vragen wij u om het retourformulier in te vullen, zodat wij er zeker van zijn dat wij beschikken over de actuele en complete gegevens.

Eurogrit heeft het onverplicht op zich genomen om ook bij indirecte afnemers (d.w.z. klanten van onze eigen klanten) ongebruikt verontreinigd straalgrit op te halen. Sommige indirecte afnemers hebben rechtstreeks berichten aan Eurogrit gezonden over het verontreinigde straalgrit. Zij ontvangen de bijgaande berichten mogelijk meerdere keren (rechtstreeks van ons en van hun eigen verkoper).

Wij danken u voor de medewerking en hopen uw bericht z.s.m. te mogen ontvangen.Naar het overzicht