Inspectie ISZW deelt straalgrit smeltslak in laagste risicoklasse in

Inspectie ISZW deelt straalgrit smeltslak in laagste risicoklasse in

De Inspectie SZW heeft TNO onderzoek laten verrichten naar de asbestverontreiniging van Eurogrit smeltslak (aluminium silicaat). Op basis van dit onderzoek heeft de Inspectie SZW het opruimen van het gebruikte verontreinigde straalgrit ingedeeld in de laagste risicoklasse, de zogenaamde risicoklasse 1. Daarbij moet de door TNO voorgeschreven werkwijze zorgvuldig in acht worden genomen.

 

Toelichting:
Voor een uitgebreide instructie over het opruimen van het gebruikte straalgrit:

https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/asbesthoudend-staalgrit/nieuws/2017/10/31/opruimen-verontreinigd-straalgrit-kan-onder-strenge-voorwaarden

https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/asbesthoudend-staalgrit/documenten/rapporten/2017/10/31/blootstelling-van-werknemers-tijdens-het-opruimen-van-straalgrit

 

 Naar het overzicht