EnglishFrançaiseEspañolDeutsch

EECV A-lostorens gestraald met Bekagrit ijzer silicaat straalmiddel

Muehlhan B.V. voert momenteel staalconserveringwerkzaamheden uit aan 3 zogenaamde ‘A-lostorens’ die aan de zeekade staan. In 3 jaar worden de lostorens geheel opnieuw duurzaam geconserveerd. Deze werkzaamheden komen voort uit modificaties of vervanging van cruciale knooppunten in de lostorens. Daarnaast wordt in opdracht van EECV planmatig onderhoud uitgevoerd aan alle overige installaties.

Eurogrit BV levert de straalmiddelen die worden gebruikt voor de oppervlaktebehandling van de binnenzijde van de uitleggers van deze A-Lostorens.

Het volledig stralen en conserveren in een gesloten ruimte, 40 meter boven zee en over een lengte van ruim 100 meter is een project met een heel bijzonder dynamiek. De belasting door kolen- en ertsgruis tezamen met de belasting door het zilte, woeste zeeklimaat en niet in de laatste plaats door de hoge bezettingsgraad

Het straalmiddel dat hiervoor wordt gebruikt is ons eenmalig straalgrit Bekagrit ijzer silicaat (koperslak straalgrit).
 

A-lostorens gestraald met Eurogrit straalmiddel / straalgrit   A-lostorens gestraald met Eurogrit straalmiddel / straalgritNaar het overzicht