EnglishFrançaiseEspañolDeutsch

Aandacht voor veiligheid bij Eurogrit BV

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EUROGRIT BV DORDRECHT

Op het terrein van de productieplant in Dordrecht zijn -voor uw en onze veiligheid- de volgende voorschriften van kracht.

- Vorkheftrucks hebben voorrang! Iedere medewerker en bezoeker zal ten alle tijden deze voertuigen voorrang moeten verlenen.
- Cameratoezicht. Op verschillende delen van het terrein is 24-uurs camerabewaking en registratie aanwezig.
- Rookverbod. In alle gebouwen en kantoren geldt een algeheel rookverbod.
- Snelheidsbeperking. De maximaal toegestane rijsnelheid is 10 km/uur.
- Op het gehele terrein is het verplicht fluorescerende kleding en veiligheidsschoenen te dragen. In de gritproductie geldt tevens een helmplicht. Een fluorescerend hesje en helm zijn desgewenst beschikbaar.

Bezoekers graag melden op het kantoor expeditie. Bij voorkeur de auto direct links na de slagboom op het parkeerterrein achterlaten. Indien verder gereden moet worden verzoeken wij u de voorgeschreven rijrichting (tegen de klok) te respecteren. Let op de verkeersdrempel direct na de slagboom.

Bij de entree van het terrein vindt u een bord waarop deze voorschriften en waarschuwingen zijn samengevat, zie hier.
 Naar het overzicht