E: info@eurogrit.comNa een jaar van afwezigheid heeft PPG Protective Coatings, in samenwerking met haar participanten TQC, NEDCOAT, Eurogrit, SVMB en WSB Wagner, opnieuw het initiatief genomen voor een nieuwe editie “Metaalconservering, niet zomaar een vak!” zie bijgevoegde Brief.

De afgelopen periode hebben de genoemde betrokkenen via verschillende kanalen in de markt kennis genomen van de behoefte die er bij onze klanten leeft om deze cursus in 2012 voort te zetten. Het definitieve doorgaan van de editie 2012 valt en staat met de hoeveelheid inschrijvingen. De cursuslokaties zullen worden bepaald aan de hand van de woonplaats van de inschrijver(s). Op het moment dat het aantal deelnemers en de lokaties zijn bepaald kan ook het tarief voor deze cursus worden vastgesteld. Het is ons streven de kosten niet boven de € 500,- per persoon uit te laten komen. De cursus heeft een laagdrempelige instap en is bedoeld voor een ieder die op welke wijze dan ook met het vak metaalconservering in aanraking komt. Denk hierbij niet alleen aan stralers en schilders maar zeker ook aan bijv. engineers, werkvoorbereiders en de voor-schrijvende markt. Wij nodigen u hierbij van harte uit uzelf of één of meerdere medewerkers binnen uw bedrijf in te schrijven voor deze cursus volgens bijgevoegd inschrijvingsformulier. De inschrijving sluit op vrijdag 23 december 2011.