E: info@eurogrit.comDe brug tussen Born en Buchten is aan een opknapbeurt toe. Tussen 1 maart en 15 juli wordt de brug gereinigd, de roest verwijderd en opnieuw geschilderd. Dit meldt Dagblad de Limburger in de editie van 28 februari 2012.

Gritstralen met Eurogrit smeltslak gritVoor omwonenden kan de opknapbeurt leiden tot geluidsoverlast van schuurmachines, straalmachines, compressors en generators. De werkzaamheden ter plekke leiden ook tot een toename van het vrachtverkeer in de buurt van de brug. De werkzaamheden zullen voornamelijk tussen 07.00 en 18.00 uur plaatsvinden. Op sommige momenten is het noodzakelijk dat ’s nachts wordt gewerkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Prorail. De kosten, € 680.000,- worden betaald door de gemeente Sittard-Geleen. De verwachting is dat de brug er na de opknapbeurt weer twintig jaar mee kan. Bij de opknapbeurt worden de zijkanten van de brug, langs beide fietspaden, aangepakt. Het rijbaan-gedeelte wordt pas gedaan als ook het wegdek aan vernieuwing toe is. Zoals het er nu naar uitziet, is dat pas over een paar jaar. De overlast voor het autoverkeer zal derhalve nu waarschijnlijk vrij beperkt blijven.


De straal- en schilderwerkzaamheden worden uitgevoerd door De Koning Straal- en Schilderwerken BV. De eerste levering van het straalmidel Eurogrit aluminium silicaat straalgrit (smeltslak grit) vond plaats op 18 april jl.